Disclaimer

JM Styling spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website.
Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar aangeboden diensten.

JM Styling behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. 
Mochten er desondanks toch onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt

JM Styling geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan JM Styling geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Niet altijd kunnen alle rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met JM Styling.

JM Styling streeft ernaar om e-mails snel te verwerken. Zij garandeert echter niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

JM Styling aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kun je aan ons kenbaar maken. Ook als je meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van je.